تابستونی سلام من سعید هستم ساکن زاهدان با تابستونی در خدمتتون هستم امیدوارم لحظات خوبی رو در این وبلاگ سپری نمائید لطفا از بخش موسیقی ویژه وبلاگ هم دیدن فرمایید این بخش هر هفته آپدیت میشه http://www.tabes2ni.ir 2020-01-27T11:44:26+01:00 text/html 2018-09-30T20:51:14+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی زندگی ما http://www.tabes2ni.ir/post/102 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8191532876/1.PNG" alt="زندگی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">زندگی ما حکایت مرد یخ فروشی است</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">که از او پرسیدند: فروختی؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">گفت: نه، ولی تمام شد!!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">"آیت الله بهجت (ره) "</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">قدر سرمایه ی عمر را بدانیم .</span></div> text/html 2018-05-15T19:58:24+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی رونمایی گوگل از هوش مصنوعی http://www.tabes2ni.ir/post/100 <div><br></div><div><div style="text-align: right;">در حالی که ما مشغول فیلترینگ هستیم؛گوگل دیشب از هوش مصنوعی رونمایی کرد که زنگ زد به یه رستوران و وقت رزروکرد ورستوراندار حتی نفهمید داره با یه ربات صحبت میکنه .</div></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Jvfx8/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-02-12T18:23:16+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی زندگی http://www.tabes2ni.ir/post/99 <br><br><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><img src="http://i1.delgarm.com/images/news/a746/1393/09/17/2jomlez/A1418068926.jpg" alt="زندگی" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="0"></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><b>زندگی تراژدی است برای آن کس که احساس دارد<br>و کمدی است برای آن که می اندیشد . . .</b></font><br><font size="4"><b></b></font></div> text/html 2017-09-09T13:04:14+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی علیرضا جان سومین سالگرد تولدت مبارک http://www.tabes2ni.ir/post/96 <div align="center"><img src="http://www.98up.in/uploads/up884341504964530_11.jpg" alt="علیرضا" width="471" vspace="0" hspace="0" height="471" border="0" align="absmiddle"><br><br><div align="center"><hr><b><font size="3"><br>روزها فکر من اینست و همه شب سخنم<br>که چرا غافل از احوال دل خویشتنم<br>زکجــــا آمده ام، آمدنم بهـــر چــه بود؟<br>به کجــا می روم؟ آخر ننمائی وطنم<br>مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا<br>یا چه بوده ست مراد وی ازین ساختنم<br>من به خود نامدم اینجا، که به خود باز روم<br>آنکه آورد مـــرا، بــاز برد در وطنم<br>مـرغ بـاغ ملـــکوتم، نیم از عـالم خاک<br>چند روزی قفسی ساخته اند از بدنــــم<br>خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست<br>بــه هوای سر کویش، پرو بـالی بزنم<br></font></b><hr><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">سه سال از پروازش گذشت روحش شاد و یادش گرامی</font><table class="Andishe" width="261" height="27"></table></div></div> text/html 2017-08-26T20:54:43+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی خدا همیشه با ماست http://www.tabes2ni.ir/post/93 <div><div align="center"><img src="http://cld13.irans3.com/dlir-s3/10531469647573950120.jpg?1503781389 " alt="خدا همیشه با ماست " width="456" vspace="0" hspace="0" height="456" border="0" align="absmiddle"></div><div><b><span style="font-size: 11px;">گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟</span></b></div><div><b>گفت: «انَّ مع العسر یسرا»</b></div><div><b>"قطعا با هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)</b></div><div><b>*</b></div><div><b>گفتم: واقعا؟!</b></div><div><b>گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»</b></div><div><b>حتما با هر سختی، آسانی است.(انشراح/7)</b></div><div><b>*</b></div><div><b>گفتم: خب خسته شدم دیگه...</b></div><div><b>گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله»</b></div><div><b>از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53)</b></div><div><b>*</b></div><div><b>گفتم: انگار منو فراموش کردی!</b></div><div><b>گفت:«اذکرونی اذکرکم»</b></div><div><b>منو یاد کن تا یادت باشم.</b></div><div><b>*</b></div><div><b>گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!</b></div><div><b>گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة تکون قریبا»</b></div><div><b>تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/63)</b></div><div><b>«انّی اعلم ما لاتعلمون»</b></div><div><b>من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ 30)</b></div><div><b>*</b></div><div><b>گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای من کوچک، خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟</b></div><div><b>گفت: « و اتّبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله»</b></div><div><b>حرف هایی که بهت زدمو گوش کن، و صبر کن ببین چی حکم می کنم.</b></div><div><b>(یونس/ 109)</b></div><div><b>*</b></div><div><b>ناخواسته گفتم: الهی و ربّی من لی غیرک (خدایا آخه من غیر تو کیو دارم؟!)</b></div><div><b>گفت: «الیس الله بکاف عبده»</b></div><div><b>من هم برای تو کافی ام.(زمر/36)</b></div><div><b>*</b></div></div><div><div></div></div> text/html 2017-08-09T19:59:57+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی توکل بر خدایت کن http://www.tabes2ni.ir/post/92 <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2015/5/amin3d_29190459.jpg" alt="توکل" width="486" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align=""><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">توکل بر خدایت کن؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کفایت میکند حتما؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگرخالص شوی بااو؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;صدایت میکند حتما"؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">اگر بیهوده رنجیدی؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; ازاین دنیای بی رحمی؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به درگاهش قناعت کن؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عنایت میکند حتما"؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">دلت درمانده میمیرد؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;اگر غافل شوی از او؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به هروقتی صدایش کن؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حمایت میکند حتما"؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">خطا گر میروی گاهی؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به خلوت توبه کن بااو؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گناهت ساده میبخشد؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; رهایت میکند حتما"؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">به لطفش شک نکن؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;اگر دنیا حقیرت کرد؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تو رسم بندگی آموز؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حمایت میکند حتما"؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">اگر غمگین اگر شادی؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خدایی را پرستش کن؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که هردم بهترینها را؛</span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عطایت میکند حتما ....</span></div><div><br></div> text/html 2017-02-25T19:00:21+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی دعای زیبا http://www.tabes2ni.ir/post/91 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://jazabeh.com/wp-content/uploads/عکس-مناجات-با-خدا-عکس-نوشته-خدا-با-متن-زیبا-6.jpg" alt="مناجات"></div><div><span style="font-size: 11px;">ﺧﺪﺍﻳﺎ !</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ</div><div>ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻘﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .</div><div>ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .</div><div>ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺰﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .</div><div>ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻔﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .</div><div>ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻴﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .</div><div>ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢﻧﻜﻦ...</div> text/html 2017-02-15T09:47:13+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی پند لقمان حکیم به فرزند http://www.tabes2ni.ir/post/90 <div><span style="font-size: 11px;">ای جان فرزند؛</span></div><div>هزار حکمت آموختم که از آن،</div><div>چهارصد حکمت انتخاب کردم و از آن چهارصد،</div><div>هشت کلمه برگزیدم که جامع کمالات است؛</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://tazkerah.persiangig.com/image/p31.jpg" alt="پندهای لقمان"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دو چیز را هرگز فراموش مکن؛</div><div>"خدا" &nbsp;و "مرگ" را.</div><div>دو چیز را همیشه فراموش کن؛</div><div>"هنگامی که به کسی خوبی کردی"</div><div>"زمانی که از کسی بدی دیدی"</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>و هر گاه به مجلسی وارد شدی "زبان نگه دار"</div><div>اگر به سفره ای وارد شدی "شکم نگه دار"</div><div>وقتی وارد خانه ایی شدی "چشم نگه دار"</div><div>و زمانی که برای نماز ایستادی "دل نگه دار"</div> text/html 2017-01-31T12:12:58+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی زندگی http://www.tabes2ni.ir/post/89 <div><br></div><div>موهای سفیدی که لابلای موهایمان داریم ..</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تاوان حرفهایست که نمیتوانیم بزنیم ولی به همه می گوییم ارثیست!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمیکردم ولی اگرکارهای دیروزم را</div><div>نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ازآنچه برسرتان گذشته نهراسید حتی فرار هم نکنید...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بلکه دوستش بدارید زیرا همان گذشته بود که امروز شما راساخته است...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>فقیری سه عدد پرتقال خرید...</div><div>اولی رو پوست كند خراب بود</div><div>دومی رو پوست كند اونم خراب بود</div><div>بلند شد لامپ رو خاموش كرد و سومی رو خورد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گاهی وقتا باید خودمون را به ندیدن و نفهمیدن بزنیم تا بتونیم زندگى كنیم...!&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وقتى گرسنه اى،</div><div>یه لقمه نون خوشبختیه...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وقتى تشنه اى،</div><div>یه قطره آب خوشبختیه...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وقتى خوابت میاد،</div><div>یه چرت كوچیك خوشبختیه…</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خوشبختى یه مشتى از لحظاته…</div><div>یه مشت از نقطه هاى ریز،</div><div>كه وقتى كنار هم قرار مى گیرن،</div><div>یه خط رو میسازن به اسم&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✨زندگی</div> text/html 2017-01-17T10:49:17+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی دانلود نرم افزار epsxe اجرای بازیهای پلی استیشن 1 در کامپیوتر همراه با تنظیمات http://www.tabes2ni.ir/post/88 <a href="www.tabes2ni.ir" target="_blank" title="تابستونی"><b><font size="2">ePSXe1.6.0</font></b></a><font size="3" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;نام قدرتمندترین شبیه ساز موجود بازی های محبوب و خاطره انگیز پلی استیشن 1 برای سیستم عامل ویندوز است. ePSXe آخرین تکنولوژی موجود برای شبیه سازی و اجرای بازی های پلی استیشن 1 در محیط سیستم عامل ویندوز را در اختیار شما قرار می دهد تا به کمک آن بتوانید تمامی بازی های مورد علاقه خود را از این کنسول بر روی کامپیوتر نیز اجرا نمایید.&nbsp;</font><div><div style="text-align: center;"><img src="http://psxu.com/img/epsxe.jpg" alt="epsxe 160" vspace="0" hspace="0" align="absmiddle" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">احتمالاً شما هم از دسته افرادی هستید که خاطرات بسیاری با بازی های این کنسول محبوب داشته اید. به عنوان مثال به خاطر بیاورید که لذت پشت سر گذاشتن مراحل هیجان انگیز بازی پلنگ صورتی ،تیکن 3 , فوتبال 98, مبارزات شورش در شهر 2 و یا دزد و پلیس بازی در درایور 2 را این بار در محیط کامپیوتر خود تجربه کنید</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">!&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;ePSXe در واقع با قرارگیری در نقش یک شبیه ساز ، شما را قادر می سازد انواع بازی های کنسول PSOne را در ویندوز اجرا کرده و از انجام آن لذت ببرید.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">در مجموع توسط این نرم افزار چند روش برای اجرای بازیهای پلی استیشن در کامپیوتر وجود دارد.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><b>– روش اول :</b>شما کافی است سی دی بازی مورد نظر را درون سی دی رام کامپیوتر خود قرار داده و بعد با اجرای این نرم افزار به راحتی بازی مورد نظر را در کامپیوتر خود انجام دهید.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><b>– روش دوم :</b>شما می توانید به کمک نرم افزارهایی مانند CloneCD و یا Nero از سی دی بازی مورد نظر Image&nbsp;گرفته و سپس با نرم افزار epsxe بازی را درون کامپیوتر انجام دهید که در اینصورت نیازی به قرار دادن سی دی بازی درون سی دی رام نیست.</span></div><div><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">– روش سوم : </b><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">شما می توانید بازی های پلی استیشن 1 را با فرمت bin. از اینترنت دانلود نموده و توسط نرم افزار epsxe اجرا نمائید.</span></div></div><div><br></div> text/html 2017-01-10T11:42:47+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی تله موش http://www.tabes2ni.ir/post/87 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.smsjo.ir/wp-content/uploads/dastanekootah.jpg" alt="داستان کوتاه"></div><div><div>موشی در خانه ی صاحب مزرعه، تله موش دید. به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد. همه گفتند: تله موش؛ مشکل توست به ما ربطی ندارد...</div><div>ماری دمش در تله موش گیر کرد و زن مزرعه دار را که آنجا بود گزید و سپس از آن مرغ، برایش سوپ درست کردند و گوسفند را برای عیادت کنندگان از زن مزرعه دار، سر بریدند. زن مزرعه دار زنده نماند و مُرد. گاو را برای مراسم ترحیم کُشتند.</div><div>«و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد. »</div><div><br></div></div> text/html 2016-12-17T08:53:16+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی قدم اول معرفت http://www.tabes2ni.ir/post/86 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://vista.ir/include/lifestyle/images/16d4a4ce8a4c97c7b8776a7542c1499b.jpg " alt=""></div><div><div><span style="font-size: 11px;">سخنانی از سلطان العارفین شیخ بایزید بسطامی</span></div><div><br></div><div>یا چنان نمای كه هستی ؛ یا چنان باش كه می نمائی .</div><div><br></div><div>هر گز از متكبر بوی معرفت نیاید .</div><div><br></div><div>بار خدایا ! جز تو كس ندارم &nbsp;و چون تو را دارم همه را دارم .</div><div><br></div><div>اگر من صد بار بگویم كه خداوندم اوست ؛ تا او مرا بنده خود نداند ؛ فایده ای نبود .</div><div><br></div><div>سوار دل باش و پیاده تن &nbsp;.</div><div><br></div><div>سی سال بود كه میگفتم ؛ خدایا ! چنین كن و چنین ده ؛ چون به قدم اول معرفت رسیدم ؛ گفتم : الهی تو مرا باش و هر چه می خواهی كن .</div><div><br></div></div> text/html 2016-11-20T17:12:53+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی رازی بنام توکل http://www.tabes2ni.ir/post/85 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/7373180605429598201/75.jpg" alt="" width="458" vspace="0" hspace="0" height="343" align="absmiddle" border="0"></div><div><div>‏<font size="2">خدایا...</font></div><div><font size="2">قصه وکالت را زیاد شنیده ام</font></div><div><font size="2">اما قصه وکیلی چون تو را نه ...</font></div><div><font size="2">تو که وکیل باشی همه حق ها گرفتنی است</font></div><div><font size="2">پرونده ای که تو وکیلش باشی قصه اش ستودنی است</font></div><div><font size="2">از روزی که ایمان آوردم، تو وکیل منی و تنها پناهم</font></div><div><font size="2">و تو در این عشق بازی، پرده از رازی بزرگ برداشتی، رازی که اسمش را می دانستم اما رسمش را ...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">رازی بنام "توکل" ...</font></div><div><font size="2">"توکل" قصه ای است که از روز ازل برایمان خواندی و گفتی در هر تاریکی و پیچ و خم دنیا و حتی در تمام لحظات روشنایی،&nbsp;</font></div><div><font size="2">دستانت در دست من است ...</font></div><div><font size="2">بنده من، نگران نباش و به من اعتماد کن...</font></div><div><font size="2">"توکل" ...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و فهمیدم :</font></div><div><font size="2">"حسبنا الله ونعم الوکیل"</font></div></div> text/html 2016-11-06T07:47:50+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی این هم می گذرد http://www.tabes2ni.ir/post/83 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8185466092/vain.jpg " alt="این نیز می گذرد"></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>رﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ</div><div>ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ، ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ</div><div>ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ</div><div>ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ . ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ</div><div>ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ"</div><div>ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪ</div><div>ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ..........</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ .&nbsp;</div><div>ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ</div><div>ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ :</div><div>"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ !!!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گر به دولت برسی&nbsp;</div><div>مست نگردی مردی</div><div>گر به ذلت برسی&nbsp;</div><div>پست نگردی مردی</div><div>اهل عالم همه بازیچه دست هوسند</div><div>گرتو بازیچه این دست نگردی مردی(!)</div><div><br></div> text/html 2016-11-04T17:19:09+01:00 www.tabes2ni.ir سعید بستانی ترس از مشکلات http://www.tabes2ni.ir/post/82 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xfp1/t51.2885-15/s320x320/e35/10632500_1442290056095021_1274709085_n.jpg" alt="درس زندگی"></div><div>روزى زنبور و مار با هم بحثشون شد.</div><div>مار میگفت: ادما از ترسِ ظاهر ترسناك من میمیرند؛</div><div>&nbsp;نه بخاطر نیش زدنم!</div><div>اما زنبور قبول نمى كرد.</div><div>مار هم برای اثبات حرفش، به چوپانى که زیر درختى &nbsp;خوابیده بود؛ نزدیک شد و رو به زنبور گفت:</div><div>من چوپان رو نیش مى زنم ومخفى میشم ؛ تو بالاى سرش سر و صدا و خودنمایى کن!</div><div>مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع كرد به پرواز بالاى سر چوپان.</div><div>چوپان از خواب پرید و گفت: اى زنبور لعنتى! و شروع به مکیدن جاى نیش و تخلیه زهر کرد.</div><div>مقدارى دارو بر روى زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد.</div><div>سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگه اى &nbsp;کشیدند:</div><div>اینبار زنبور نیش زد و مار خودنمایى کرد!</div><div>چوپان از خواب پرید</div><div>و همین که مار را دید، از ترس پا به فرار گذاشت!</div><div>او بخاطر وحشت از مار، دیگر زهر را تخلیه نكرد وضمادى هم استفاده نکرد...</div><div>چند روز بعد، چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد!</div><div>&nbsp;خیلى ازبیمارى ها و مشكلات هم همین جورین؛ و ادما فقط بخاطر ترس از آنها، نابود میشوند. پس همه چى بر مى گرده به برداشت ما از زندگى و شرایطى كه توشیم. واسه همین بهتره دیدگاه مون و به همه چى خوب كنیم.</div><div>&nbsp;"مواظب تلقین های زندگی خود باشید...!"</div><div><br></div>